Jak rozliczyć delegację krajową?

Wystawianie i rozliczanie delegacji przełożonego często należy do obowiązków asystentki lub sekretarki. Poniżej znajdziesz poradnik jak to zrobić szybko i łatwo. 

DIETA

(dieta to kwota na pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie delegacji). Jej pełna wysokość standardowo wynosi 30 zł., ale może być wyższa (nie niższa) i wynikać z zakładowych układów zbiorowych w danej instytucji. 

Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety - 15 zł
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości - 30zł

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin - przysługuje 50% diety - 15zł
  • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości - 30 zł

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
śniadanie - 25% diety
obiad - 50% diety
kolacja - 25% diety

Zdarza Ci się rozliczać delegacje?  Miewasz z tym problemy?

*Zdjęcie via Pixabay

Komentarze